Vlieland - Een glop voor gouverneur-generaal Albert Kikkert

Door Dick Rozing

Wanneer je een keer met je ogen knippert ben je er voorbij. Op Vlieland heeft Albert Kikkert zijn eigen glop (steeg). Meer dan 80 cm breed zal deze niet zijn. Deze glop komt uit op de Dorpsstraat. Maar wie was Albert Kikkert?

Albert Lambertsz Kikkert (Vlieland, 17 november 1761 - Curaçao, 18 december 1819), veteraan van de slag bij de Doggersbank, werd op 8 juli 1815 door koning Willem I tot commandeur in de Militaire Willems-Orde benoemd.Kikkert werd niet, zoals zoveel adellijke officieren, ontslagen door de regering van de Bataafse Republiek. Hij bleef in Nederlandse dienst en was gestationeerd op Curaçao als kolonel en kapitein ter zee van 's land fregat Ceres. Op Curaçao hielp hij in 1796 de Bataafse omwenteling te verdedigen tegen de Oranjegezinden.Tijdens de Curaçaose slavenopstand van 1795 kwamen ook slaven van zijn plantage St. Juan in opstand, waaronder een van de leiders van de opstand Bastian Karpata. De 'kapitein' van de opstandelingen, Tula, was eigendom van Kikkerts zwager Casper van Uytrecht.

Op 19 oktober 1802 werd Albert Kikkert schout-bij-nacht en bevelhebber van de schepen die 'ten noorden van het IJ tussen Texel en Delfzijl waren gestationeerd.' In 1807 werd hij tot viceadmiraal benoemd met verantwoordelijkheid voor de schepen 'voor Amsterdam, op de Zuiderzee, en de Waddenzee tot Hamburg'.

Op 10 april 1808 benoemde koning Lodewijk Napoleon van Holland Kikkert tot directeur en commandant van de marine in het Zuiderdepartement met als standplaats Rotterdam.

Op 12 september 1808, bijna twee jaar voor de inlijving van Nederland bij het Franse keizerrijk, trad Kikkert als viceadmiraal in Franse dienst. Hij werd maritiem onderprefect van het tweede arrondissement met als standplaats wederom Rotterdam.

In 1813 liet het voorlopig bewind de Franse admiraal arresteren en gevangenzetten. Nadat hij te kennen had gegeven Napoleon niet meer te steunen werd hij opnieuw in zijn functie benoemd.

Albert Kikkert werd door koning Willem I der Nederlanden tot 'gouverneur-generaal van Curaçao en Onderhorigheden' benoemd. Op Curaçao was hij een actief lid van de loge 'De Vergenoeging nr. 22' Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor zowel de toenmalige kolonie, de Koninklijke Marine, als de vrijmetselarij heeft de broederschap der vrijmetselaars op Curaçao, ter gelegenheid van het 250-jarig Jubileum van de Orde, een borstbeeld van hem laten vervaardigen dat in een park op het eiland is opgesteld.

Tijdens zijn verblijf op Curaçao gaf hij blijk van enorme koopmansgeest en zakelijke gedrevenheid. Niet alleen floreerde zijn plantage St.Jan uitstekend, ook is dit op te maken uit het feit dat hij daags na zijn aantreden als gouverneur opdracht gaf om alle witte huizen aan de baai en haven te schilderen in pasteltinten, daar hij, zoals hij aangaf, "hoofdpijn" kreeg van de schittering van de zon op de witte panden. Toen deze enorme operatie uiteindelijk was voltooid, bleek dat Albert de eigenaar was van de enige verffabriek op het eiland en waren er zeer goede zaken gedaan.

Het huidige Hotel Avila Beach is gebouwd op de resten van zijn oude woning en hier is nog steeds het oude huis in originele staat te zien.

Behalve de Militaire Willems-Orde droeg Kikkert de Doggersbank-medaille, het Franse Legioen van Eer waarvan hij "Lid met Gouden Adelaar", later "Commandant" of "Commandeur" was en Commandeur van de Hollandse Orde van de Unie.

Bron

- Wikipedia (geraadpleegd 14-6-2019)

Hedendaagse foto's

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/sporen/vlieland#sigProId5e7bfa67c7