Java-Legioen

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Java-Legioen

De belangrijkste verzetsgroep in Bandoeng tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Java-Legioen onder leiding van de Nederlandse kapitein De Lange (zie ook trefwoord De Lange). Nederlandse en Indisch-Nederlandse padvinders en scholieren worden ingezet voor verbindingsdiensten. De groep padvinders stond onder leiding van hopman ‘luitenant’ W. van der Vorst. Zij werden bijeengebracht op een onderneming in de bergen van de Preanger en werden daar geoefend door Indisch-Nederlandse, Ambonnese, Menadonese en Timorese ex-Knil-militairen. Enkelen van die padvinders liepen met hun wapens te pronken; ook werden er schietoefeningen gehouden die wijd en zijd te horen waren. De Kenpeitai werd gewaarschuwd - eind juli werd de onderneming overvallen. Er vielen twee doden. Van der Vorst werd gearresteerd en met hem ongeveer honderdzestig jongeren van wie een deel na hun vlucht gegrepen werd. Van der Vorst werd in april 1943 bij Batavia terechtgesteld, met de jongeren betrachtten de Japanners, tot wie een door vele Nederlandse en Indisch-Nederlandse vrouwen ondertekend verzoekschrift gericht was, clementie: zij werden, na enige tijd in de Soekamiskin-gevangenis opgesloten te zijn geweest, naar een burgerinterneringskamp te Tjimahi overgebracht.

Bronnen
-           https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/koninkrijkdernederlanden/nederlandsindie/nederlandsindie,verzet/persoonlijke_verhalen/bandoeng (14-1-2019)
-           http://www.meertens.knaw.nl/loedejongdigitaal/orig-pages/nl.vk.d.11b-1/pg_0449.pdf (14-1-2019)

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Java-Legioenstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 928