Rozentak

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Rozentak

De plantage Rozentak (ook wel Roose Tak genaamd) was een kleinere plantage op Curaçao, gelegen in de Middendivisie van het eiland, in het Joodse Kwartier. Aan de zuidzijde grensde het aan het Schottegat, in het noorden aan het joodse kerkhof Beth Haïm (Huis der Levenden) en oostelijk aan de plantage Blenheim.. De vroegste eigenaar uit 1739 was Jacob van David Senior. De plantage wisselde tot 1824 nog dertien keer van eigenaar. In 1847 werd Rozentak aan de naastgelegen plantage Blenheim toegevoegd en bij de komst van de olieraffinaderij van de Shell in het begin van de twintigste eeuw werden alle plantages door die raffinaderij opgeslokt. Slechts de joodse begraafplaats is behouden gebleven, hoewel de stenen danig te lijden hebben van de luchtvervuiling door hun buurman.

Bron
-           http://curacao.buzink.com/rozentak.htm

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Rozentak (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 981
Synoniemen: Roose Tak