West-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de West-Indische straten die in West-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Arubastraat of aan de Paramaribolaan dan zoekt u op ‘Aruba’ of ‘Paramaribo’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Rensselaer, Kiliaen van

Kiliaen van Rensselaer (1586-1643), juwelier, lid van de Amsterdamse kamer van de WIC. In de jaren 20 van de 17e eeuw waren de financiële vooruitzichten van de WIC slecht. Ondanks tegenslagen bleef een groep bewindhebbers en hoofparticipanten van de kamer Amsterdam zich voor de intensivering van kolonisatie inzetten. Bewindhebber Kiliaen van Rensselaer was de woordvoerder van de groep die particuliere initiatieven op het terrein van kolonisatie wilde stimuleren. De voorstellen van Rensselaers hebben ertoe geleid dat het bestuur van de WIC in maart 1628 enige ‘vryheden ende exemptien’ op schrift stelden die de weg vrijmaakten voor de stichting van particuliere patroonschappen. Verschillende particulieren melden zich als gegadigden voor een patroonschap, maar alleen Kiliaen van Rensselaer slaagde erin een duurzaam patroonschap te vestigen, namelijk de kolonie Rensselaerswijk bij Nieuw Amsterdam (New York). Rensselaerswijk groeide uit tot een redelijk welvarende landbouwkolonie. Na zijn dood in 1643 werd het patroonschap door zijn zoons voortgezet.

Bron
-     Heijer, Henk den, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 2002) 84-85.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Van Renselaerstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 781
Synoniemen - Rensselaer
Rozentak

De plantage Rozentak (ook wel Roose Tak genaamd) was een kleinere plantage op Curaçao, gelegen in de Middendivisie van het eiland, in het Joodse Kwartier. Aan de zuidzijde grensde het aan het Schottegat, in het noorden aan het joodse kerkhof Beth Haïm (Huis der Levenden) en oostelijk aan de plantage Blenheim.. De vroegste eigenaar uit 1739 was Jacob van David Senior. De plantage wisselde tot 1824 nog dertien keer van eigenaar. In 1847 werd Rozentak aan de naastgelegen plantage Blenheim toegevoegd en bij de komst van de olieraffinaderij van de Shell in het begin van de twintigste eeuw werden alle plantages door die raffinaderij opgeslokt. Slechts de joodse begraafplaats is behouden gebleven, hoewel de stenen danig te lijden hebben van de luchtvervuiling door hun buurman.

Bron
-           http://curacao.buzink.com/rozentak.htm

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Rozentak (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1011
Synoniemen - Roose Tak