West-Indische Buurten

In dit lexicon vindt u alle lemma’s van de West-Indische straten die in West-Indische buurten liggen. Van elk lemma is een omschrijving gegeven. Voorbeeld: Woont u in de Arubastraat of aan de Paramaribolaan dan zoekt u op ‘Aruba’ of ‘Paramaribo’ en u krijgt een omschrijving te zien. Bij een lange omschrijving moet u het lemma links aanklikken en de totale beschrijving verschijnt. Onderaan ziet u hoe vaak het lemma vernoemd is en in welke combinatie (-straat, -laan, -weg, -plantsoen, -pad, etc.) het voorkomt.

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Usselincx

Willem Usselincx (1567-1647) was een in Antwerpen geboren koopman, die zich in 1591 te Middelburg had gevestigd. Voor zijn komst naar de Republiek had Usselincx fortuin gemaakt in de handel op het Iberisch schiereiland en de Azoren. Usselincx wordt wel beschouwd als de geestelijke vader van de WIC. Verschillende invloedrijke calvinistische burgers waar Usselincx contact mee onderhield waren van mening dat de oprichting van een WIC een goed wapen was in de strijd tegen de Spanjaarden. Usselincx had meer op het oog dan een strijd alleen, hij bepleitte de stichting van koloniën in de nieuwe wereld. Deze koloniën zag hij niet als wingewest maar als de mogelijkheid voor de totstandkoming van een tweede Nederland, waar inwoners uit de republiek zich konden vestigen en er een wisselwerking tot stand zou komen van grondstoffen en producten tussen het moederland en de koloniën. Al in geschriften uit 1600 bepleit Usselincx de stichting van landbouwkolonies in Amerika. Zijn voorkeur ging daarbij uit naar vestigingen op de kust van Guyana. Het klimaat was daar geschikt, de bevolking was vriendelijk en er bevonden zich geen Spaanse of Portugese koloniën in het gebied. Usselincx deed verschillende malen voorstellen voor kolonisatie bij de Staten-Generaal, maar zijn plannen grotendeels van tafel geschoven ten gunste van het concept octrooi van de Staten van Holland. In dit stuk, werden kaapvaart en de verovering van Brazilië tot kernactiviteiten van de WIC verheven. In 1620 vertrok Usselincx teleurgesteld naar Zweden in een poging de Zweedse vorst voor de oprichting van een Atlantische compagnie te winnen. Usselincx is omstreeks 1647 in armoede overleden.

Bron
-     Heijer, Henk den, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 2002) 21-25, 81.

Vernoemingen in Indische buurten (aantal keren)
Usselincxstraat (1)

Author - Dick Rozing
Hits - 1225