De gemeente Amsterdam vernoemt 27 straten in een nieuwe wijk op IJburg (Centrumeiland) naar personen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. Dit heeft burgemeester Halsema bekend gemaakt tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam (Keti Koti).

Het besluit is in lijn met de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in de Amsterdamse straatnamen’ van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). Het past ook binnen het college- en raadsbesluit uit 2016 om de diversiteit van de Amsterdamse bevolking meer tot uiting te laten komen in de naamgeving van openbare ruimten. De 27 vastgestelde straatnamen op Centrumeiland zijn verbonden met Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen en Indonesië. Dit zijn de landen waarmee Nederland het langst een koloniale relatie heeft gehad. In Amsterdam woont een grote gemeenschap met ‘wortels’ in deze landen.

De keuze van de namen is tot stand gekomen na onderzoek door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), met advies van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

Het cultuurgoed van alle Amsterdammers
Burgemeester Halsema: “In onze groeiende stad moeten nieuwe verhalen, nieuwe herinneringen hun centrale plek kunnen vinden. Ook als ze pijnlijk zijn. Niet als de herinneringen van een Afro-Caribische gemeenschap die worstelt met hoop en valse hoop. Maar als het cultuurgoed van alle Amsterdammers. Dat zijn de verschrikkingen die tijdens Keti Koti worden herdacht, maar het zijn ook de verhalen over de helden die het verzet tegen slavernij hebben geleid en de pioniers die aan zelfbewustzijn hebben gewerkt. In Suriname, op de eilanden en in Nederland. Zodat Amsterdamse jongeren nieuwe rolmodellen en iconen leren kennen. Uit heden en verleden”

De 27 straten in deze wijk worden onder andere vernoemd naar Maria Ulfah, feministe en rechtsgeleerde uit Indonesië, Otto en Hermina Huiswoud, Surinaamse activisten, Frank Martinus Arion, Curaçaose schrijver en pleitbezorger van het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark

Planning
Centrumeiland is op dit moment in ontwikkeling. Naar verwachting wordt de nieuwe wijk op IJburg in 2026 opgeleverd.
Bron Website Gemeente Amsterdam, 1-7-2019