Het college van B en W van de gemeente Amsterdam heeft op 10 juli 2019 de definitieve straatnamen vastgesteld voor 27 straten en 5 hofjes in een nieuwbouwwijk op Centrumeiland, IJburg. Deze straten worden vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. Dit zijn de landen waarmee Nederland het langst een koloniale relatie heeft gehad. In Amsterdam woont een grote gemeenschap met ‘wortels’ in deze landen. Het besluit is in lijn met de uitvoering van het initiatiefvoorstel ‘Diversiteit in de Amsterdamse straatnamen’ van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). Het past ook binnen het college- en raadsbesluit uit 2016 om de diversiteit van de Amsterdamse bevolking meer tot uiting te laten komen in de naamgeving van openbare ruimten. De keuze van de namen is tot stand gekomen na onderzoek door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), met advies van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

De vastgestelde straatnamen zijn (tussen haakjes land van vernoeming S=Suriname, A=Antillen en NI=Nederlands-Indie)

 1. Janey Tetarystraat (S)
 2. Louis Doedelstraat (S)
 3. Christiaan Paul Flustraat (S)
 4. Christiaan Paul Fluhof (S)
 5. Srefidensiplein (S)
 6. Papa Koendersstraat (S)
 7. Trimurtistraat (NI)
 8. Cola Debrotstraat (A)
 9. Woiskistraat (S)
 10. Huiswoudstraat (S)
 11. Huiswoudhof (S)
 12. Frank Martinus Arionstraat (A)
 13. Van Gamerenstraat (A)
 14. Camille Balystraat (A)
 15. Tip Maruggstraat (A)
 16. Quashibastraat (A)
 17. Virginiastraat (A)
 18. Virginiahof (A)
 19. Nydia Ecurystraat (A)
 20. Nydia Ecuryhof (A)
 21. Pattimurastraat (NI)
 22. Diponegorostraat (NI)
 23. Diponegorohof (NI)
 24. Maria Ulfahstraat (NI)
 25. Soekaesihstraat (NI)
 26. Roestam Effendistraat (NI)
 27. Tan Malakastraat (NI)
 28. Palarstraat (NI)
 29. Soewardistraat (NI)
 30. Pierre Laufferstraat (A)
 31. Boeli van Leeuwenstraat (A)
 32. Merdekagracht (NI)

In totaal 32 straten, waarvan 21 een West-Indische vernoemingen zijn en 11 Oost-Indisch. 


Op onze website bij de button Lexicon kunt u voor de Surinaamse en Antilliaanse vernoemingen een persoonsbeschrijving vinden in het deel West-Indische buurten en de vernoemingen naar personen in Nederlands-Indie treft u aan in het deel Oost-Indische buurten.