Groningen - Het begon met de Riouwstraat

Door Michael Bremmers

De huidige Korrewegwijk-De Hoogte, waarin ook de Indische buurt van Groningen ligt, heeft zich vanaf het eind van de negentiende eeuw ontwikkeld. De structuur en de verkaveling van de huidige wijk zijn hierbij gebaseerd op de Korreweg en de Bedumerweg, twee historische wegen die de stad met de omliggende gebieden verbond. In de periode 1870-1910 vond in het landelijke gebied dat tussen deze twee straten ligt de eerste bebouwing plaats. In tegenstelling tot latere bebouwing was deze niet planmatig. Tussen 1910-1956 werd het resterende gedeelte van de wijk zoals die er nu ligt gebouwd, waarbij het Algemeen Uitbreidingsplan (22 september 1906) van de Groninger stadsarchitect en Directeur Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer als leidraad diende. Latere uitbreidingsplannen, zoals dat van H.P. Schut en H.P. Berlage (1928) en diverse deelplannen die hierop voortbouwden, wijzen hier veelal op terug. In het Bestemmingsplan (2009) stelt de Gemeente Groningen dat de Korrewegwijk en De Hoogte woonwijken zijn met ‘waardevolle stedenbouwkundige structuren, waaronder een ruime hoeveelheid groen, en op veel plaatsen een hoge architectonische kwaliteit. Om die reden is een groot deel van de Korrewegwijk dan ook aangewezen als beschermd stadsgezicht.’             

Van ‘Derde Hunzestraat’ naar Indische Buurt

Aan het begin van de twintigste eeuw zag de wijk er echter heel anders uit. In 1896 was met de Eerste en Tweede Hunzestraat en de Fivelstraat de Hunzebuurt geboren. Toen tussen de Korreweg en het Boterdiep (laatstgenoemde vaart is inmiddels gedempt) een straat werd gebouwd die parallel liep aan de Tweede Hunzestraat, werd dan ook voorgesteld deze de Derde Hunzestraat te noemen. Houthandelaar Romke Meihuisen, een timmerman die een gedeelte van de nieuwe straat had aangelegd, maakte hiertegen echter bezwaar. Hij vreesde dat zijn bouwpercelen die hieraan lagen dan minder waard zouden worden, omdat de Eerste en Tweede Hunzestraat bij velen ‘in een minder goeden reuk staan.’ Zodoende werd in de raadsvergadering van 21 december 1907 door B. en W. voorgesteld deze straat Riouwstraat te dopen en ‘aan verder aanteleggen straten in deze buurt ook namen te geven, ontleend aan Nederlandsche bezittingen in den Indischen Archipel.’ Dit zodat de straatnamen ‘onderling zeker verband houden’ en er ‘op den duur eene Indische wijk ontstaat.’ Dit voorstel voor de Riouwstraat werd op 4 januari 1908 met twintig tegen elf stemmen bekrachtigd.

Hoe verder?

Wilt u op de hoogte blijven van de verschijningsdatum van het boek Onze Indische buurten blijf dan onze website en Facebookpagina Indische buurten volgen. Maar in 2020 is het zo ver!

Historische foto's Oost-Indische buurt

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/groningen#sigProIdbd59746192

Oost-Indische buurt

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/groningen#sigProIdfb6fad8e17

Historische foto's West-Indische buurt

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/groningen#sigProId49ccb41ccc

West-Indische buurt

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/groningen#sigProIde1d257cf35