Sablikapad

Dat Rotterdam straat heeft vernoemd naar strijders tegen slavernij en koloniale overheersing hebben wij u vorig jaar bekend gemaakt. Tijdens Keti koti  zijn vijf nieuwe straten in het Zuiderpark in Charlois vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. In 2021 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in hun huis aan de Tulastraat (en niet Tulapad zoals op Google Maps abusievelijk staat vermeld). De andere benoemde straatnamen zijn Thicopad, Janey Tetarypad, Virginia Gaaipad en Bonipad (vastgesteld door het college van B en W op 8 april 2020). Echter gaandeweg het plan bleek er ruimte te zijn voor nog een pad. Op de shortlist van de straatnaamcommissie stond nog de naam van Sablika. Zij was een tot slaafgemaakte vrouw die aan het eind van de achttiende eeuw leefde op Curaçao. Tot voor kort was er nog maar weinig over Sablika bekend. Ze was een medestrijder en vriendin van Tula, die in 1795 in opstandkwam tegen de slavernij op Curaçao. Op 15 december 2020 werd het Sablikapad door het college van B en W vastgesteld. Tula en Sablika zijn in Rotterdam weer herenigd.