’s-Hertogenbosch - Particulier initiatief leidt tot Indische buurt

Door Ed Hupkens

De gemeente ’s-Hertogenbosch kent uit de koloniale tijd van de West-Indische Compagnie geen enkele straatnaam. Er bestaat wel een Sint Maartenstraat, maar die is vernoemd naar Martinus van Tours (ongeveer 316 – 397), een heilige uit de katholieke kerk. De Bossche gemeente heeft een kleine Indische buurt, met straatnamen die verwijzen naar geografische namen uit het voormalige Nederlands-Indië. In dit geval betreft het uitsluitend namen van eilanden.

De Indische buurt

De Indische buurt in ’s-Hertogenbosch maakt onderdeel uit van de Aawijk-Zuid. De Aawijk dankt haar naam aan stadsrivier De Aa, die deels door en langs de wijk loopt. Aawijk-Zuid ligt ten oosten van de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Ze ligt ingesloten tussen De Aa (noordzijde) en Zuid-Willemsvaart (zuidzijde). In het oosten wordt ze begrensd door de A2. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door de buurt Grevelingen.

Het zuidelijk deel van de Aawijk-Zuid, grenzend aan de Zuid-Willemsvaart, heet de Indische buurt. Deze buurt is het eerste deel van de Aawijk-Zuid dat is gerealiseerd en wel in de jaren dertig. Op 22 oktober 1934 stelde de Bossche gemeenteraad enkele straatnamen vast ten behoeve van de nieuwe uitbreidingswijk: Balistraat, Bankastraat, Borneostraat, Celebesstraat, Javastraat, Sumatrastraat en Timorstraat. Het raadsbesluit werd op 15 mei 1935 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

Historische ontwikkeling

De Bossche Indische buurt is tot stand gekomen door particulier initiatief uit 1932-38, met een betrekkelijk complex karakter. De N.V. Bouwbedrijf ‘Brabantia’, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, heeft dit terrein aan de Zuid-Willemsvaart onder eigen beheer in 1931-34 opgehoogd en in exploitatie gebracht. Onder toezicht van Gemeentewerken legde ‘Brabantia’ in 1934 ook straten en de riolering aan. Hiervoor ontving het bedrijf maandelijks een bedrag van 200 gulden. In 1935 heeft ‘Brabantia’ deze werkzaamheden voltooid. Directeur van Gemeentewerken, ir. J.A.H. Perey, zag deze ontwikkeling met lede ogen aan. Hij was bang dat dergelijk particulier initiatief er toe zou leiden, dat de stadsuitbreiding ongecontroleerd zou verlopen. Hij drong er dan ook op aan, dat zijn dienst een nieuw uitbreidingsplan voor de gehele gemeente zou opstellen.

Wilt u het hele artikel lezen over de Indische buurt in 's-Hertogenbosch volg dan deze website of onze Facebookpagina Indische buurten voor de verschijningsdatum van het boek Onze Indische buurten.

Historische foto's

Hedendaagse foto's (Ed Hupkens)

Historische foto's Lombok