Na bloemen- en vogelbuurt een West-Indische buurt

Door Michael Bremmers

Hieronder ziet u enkele vormgegeven pagina's van het artikel Heerenveen uit het te verschijnen boek Onze Indische buurten.

De Westindische Buurt is ± 200 meter lang en ± 50 meter breed. Oppervlakte 1 ha. Op de lagere school zou ik zeggen tegen de leerlingen: de grootte van 2 voetbalvelden.

Op die ‘2 voetbalvelden’ staan huizen, waarin mensen wonen; grote – kleine – lange – dunne – dikke – magere – zwarte – blonde – grijze – oude – jonge – rijke – arme – nederlandse – buitenlandse – eigenwijze – spontane – hartelijke – eenzame – bezorgde – bemoeizame – bemoeizuchtige – sympathieke – onsympathieke – luie – vlijtige – werkende – werkloze – gehuwde – ongehuwde – studenten – pakes en beppes – hokkende – snorrige – baardige – kale – a[u]torijdende – brommende – fietsende – lopende – invalide – gelukkige – verdrietige – snoepende – rommelende – drinkende – pruimende – sportieve – stijve – behulpzame – zieke – gezonde – sociaalvoelende – kinderachtige – kinderlijke – ( blaffende honden – kakelende kippen – kraaierige hanen – jankende katten ) – muzikale – knappe – domme – luidruchtige – verliefde – hatende – stugge – leuke – nette – koele – slordige, enz., enz. enz.

Zo omschrijft C.H. Tjeerdsma, schoolmeester en lid van de projectgroep Westindische Buurt, in wijkkrant de West-Indiër de Heerenveense West-Indische buurt anno 1978. Feitelijk was de Indische buurt groter dan de geschetste twee voetbalvelden. De hier beschreven situatie betreft alleen de inmiddels gesloopte woonblokken aan vier van de Heerenveense Indische straten: de Bonairestraat, Curaçaostraat, Sabastraat en Sint Eustatiusstraat. Gesitueerd in het gebied tussen de Kempenaerswijk en de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle, ontstond deze West-Indische buurt in de periode van wederopbouw. Zoals veel Nederlandse gemeenten kende ook Heerenveen na de Tweede Wereldoorlog een groot woningtekort. In verband met de bebouwing van het beschreven gebied stelde de directeur van Gemeentewerken eind 1957 voor om advies te vragen bij de Commissie van Advies voor de Straatnaamgeving in de gemeente Heerenveen. De commissie kwam naar aanleiding hiervan op 10 februari 1958 met het volgende voorstel: ‘Zoals er in Heerenveen al een vogelbuurt, een bloemenbuurt enz. zijn, zou dit o.i. [onzes inziens] een “Westindische” buurt kunnen worden.’ Zodoende werden dan ook de straatnamen Arubastraat, Bonairestraat, Curaçaostraat, Sabastraat, Sint Eustatiusstraat, Sint Maartenstraat en Surinamesingel voorgesteld. Dit voorstel van de straatnaamcommissie nam het college van Burgemeester en Wethouders over en werd vervolgens door de gemeenteraad op 17 maart 1958 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Hoewel dit besluit niet verder werd toegelicht in vergaderingen, verslagen en correspondentie, ontstond hiermee een Indische buurt in Heerenveen terwijl de gemeente geen duidelijke link met West-Indië had.        

Wonen in de West-Indische Buurt
Zoals uit de beschrijving van dhr. Tjeerdsma en andere bijdragen uit de West-Indiër blijkt, was de West-Indische buurt in de jaren zeventig een zeer diverse en kinderrijke buurt, zoals blijkt uit de terugkerende kleurwedstrijden en andere activiteiten georganiseerd voor kinderen. Het multiculturele karakter van de wijk ontstond pas in de loop der jaren. In eerste instantie woonden vooral relatief jonge gezinnen van Nederlandse afkomst in de West-Indische buurt.

Volg onze website en de Facebookpagina Indische buurten over de verschijningsdatum van het boek Onze Indische buurten

Historische afbeeldingen

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/heerenveen#sigProId43b99abf7b

Hedendaagse afbeeldingen
Enkele straten, Curaçao-,  Sint Eustatius- en Sabastraat zijn verdwenen. Het Westindiëplein is een nieuwe straat in deze buurt. Een paar foto's zijn gemaakt in de buurt, maar blijken toch een andere straatnaam te hebben.

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/heerenveen#sigProIde902ec21c9