Heerenveen - Na bloemen- en vogelbuurt een West-Indische buurt

Door Michael Bremmers

De Westindische Buurt is ± 200 meter lang en ± 50 meter breed. Oppervlakte 1 ha. Op de lagere school zou ik zeggen tegen de leerlingen: de grootte van 2 voetbalvelden.

Op die ‘2 voetbalvelden’ staan huizen, waarin mensen wonen; grote – kleine – lange – dunne – dikke – magere – zwarte – blonde – grijze – oude – jonge – rijke – arme – nederlandse – buitenlandse – eigenwijze – spontane – hartelijke – eenzame – bezorgde – bemoeizame – bemoeizuchtige – sympathieke – onsympathieke – luie – vlijtige – werkende – werkloze – gehuwde – ongehuwde – studenten – pakes en beppes – hokkende – snorrige – baardige – kale – a[u]torijdende – brommende – fietsende – lopende – invalide – gelukkige – verdrietige – snoepende – rommelende – drinkende – pruimende – sportieve – stijve – behulpzame – zieke – gezonde – sociaalvoelende – kinderachtige – kinderlijke – ( blaffende honden – kakelende kippen – kraaierige hanen – jankende katten ) – muzikale – knappe – domme – luidruchtige – verliefde – hatende – stugge – leuke – nette – koele – slordige, enz., enz. enz.

Zo omschrijft C.H. Tjeerdsma, schoolmeester en lid van de projectgroep Westindische Buurt, in wijkkrant de West-Indiër de Heerenveense West-Indische buurt anno 1978. Feitelijk was de Indische buurt groter dan de geschetste twee voetbalvelden; de hier beschreven situatie betreft namelijk alleen de inmiddels gesloopte woonblokken aan vier van de Heerenveense Indische straten: de Bonaire-, Curaçao-, St. Eustatius- en Sabastraat.

Gesitueerd in het gebied tussen de Kempenaerswijk en de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle, was deze West-Indische buurt in de periode van wederopbouw ontstaan. Zoals veel Nederlandse gemeenten kende ook Heerenveen na de Tweede Wereldoorlog een groot woningtekort. In verband met de bebouwing van het beschreven gebied, stelde de Directeur van Gemeentewerken op 27 november 1957 voor advies te vragen bij de Commissie van Advies voor de Straatnaamgeving in de gemeente Heerenveen. Zij kwam hierop op 10 februari 1958 met het volgende voorstel: ‘Zoals er in Heerenveen al een vogelbuurt, een bloemenbuurt enz. zijn, zou dit o.i. [onzes inziens] een “Westindische” buurt kunnen worden.’ Zodoende werden dan ook de straatnamen Surinamesingel, Arubastraat, Bonairestraat, Curaçaostraat, St. Eustatiusstraat, Sabastraat en St. Maartenstraat voorgesteld.

Dit voorstel van de straatnaamcommissie werd door Burgemeester en wethouders overgenomen en vervolgens in de raadsvergadering van 17 maart 1958 zonder hoofdelijke stemming overgenomen. Hoewel dit besluit niet verder werd toegelicht in vergaderingen, verslagen en correspondentie was zodoende in Heerenveen een Indische buurt ontstaan. Dit terwijl de stad geen duidelijke link met Indië had.

Hoe staat en gaat het met de buurt anno nu?

Wilt u meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van deze West-Indische buurt en hoe het er nu voorstaat, volg dan de informatie op deze website. Hier zal worden aangeven wanneer het boek Onze Indische buurten verschijnt. U kunt ons ook volgen op Facebook Indische buurten.

Historische afbeeldingen

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/heerenveen#sigProId43b99abf7b

Hedendaagse afbeeldingen
Enkele straten, Curaçao-,  Sint Eustatius- en Sabastraat zijn verdwenen. Het Westindiëplein is een nieuwe straat in deze buurt. Een paar foto's zijn gemaakt in de buurt, maar blijken toch een andere straatnaam te hebben.

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/heerenveen#sigProIde902ec21c9