Kees Buddingh' Ode aan de Bankastraat

Door Jan de Heus

Ligging wijk en buurt en herkomst namen
De Indische buurt maakt - met de Transvaalbuurt, het Land van Valk, de Vogelbuurt en de Wantijbuurt − deel uit van een groter gebied: de wijk Reeland. Deze wijk bevindt zich tussen het stadscentrum en de Randweg (N3) en wordt begrensd door het riviertje Wantij in het noorden en de spoorlijn naar Brabant in het zuiden.

In het hart van Reeland ligt de Indische buurt, direct ten noorden van de spoorlijn naar Gorinchem die de wijk doorkruist. De buurt bestaat uit straten met namen die een relatie hebben met voormalig Nederlands-Indië, vandaar ook de indertijd officieel gekozen naam Indische buurt. De meeste straten zijn vernoemd naar eilanden in de Indische archipel, sommige ook naar Indische steden.

De wijknaam Reeland is een aantal jaren geleden uit de bus gekomen als winnend resultaat van een prijsvraag onder de bevolking. De naam duidt op de ree (= grenslijn) die landmeters in 1560 trokken tussen de stad Dordrecht en de toenmalige ambachtsheerlijkheid Dubbeldam, die ten oosten en ten zuiden van de stad was gelegen.

De aangelegde, zogenaamde reeweg vormde het zichtbare kenmerk van die voormalige grenslijn tussen het grondgebied van Dordrecht en Dubbeldam. Op enig moment  is deze weg ook officieel Reeweg gaan heten, zonder dat daar een naamgevingsbesluit van het lokaal bestuur aan ten grondslag lag; dat was eeuwenlang ook geen bestuurlijk gebruik. Deze weg is nu een van de belangrijke verbindingswegen die de wijk doorkruisen. Een reden temeer voor de gemeente om de ingezonden naam Reeland als passende wijknaam uit te kiezen.

Bebouwingsperioden
De woningen in de Indische buurt, en dus ook de bijbehorende ontsluitingswegen en andere voorzieningen, zijn in fasen, gedurende een lange periode van meer dan een eeuw, tot stand gekomen.

In 1903 kocht de gemeente Dordrecht van particuliere eigenaars percelen grond aan de Reeweg en tussen de Krommedijk en de Reeweg, met het oog op de aldaar geplande bouw van, eveneens particuliere, woningen. In 1902, was dit gebied, dat tot de buurgemeente Dubbeldam behoorde, door de gemeente Dordrecht geannexeerd. Hierdoor kon het gemeentebestuur van Dordrecht in dat gebied ook straatnamen gaan vaststellen. In 1904 werden de eerste Indische straatnaam vastgesteld: de Lombokstraat en vanaf datzelfde jaar is men in dat gebied gefaseerd woningen gaan bouwen.

En verder..
Hoe de buurt zich verder ontwikkelde kunt u lezen in het boek Onze Indische buurten. Houd de website en onze Facebookpagina Indische buurten goed in de gaten voor verschijningsdatum!

Historische foto's

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/dordrecht#sigProId1899b0bc4b

Hedendaagse foto's

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/dordrecht#sigProId1bfe9ca37e

Indische sporen

View the embedded image gallery online at:
https://indischebuurten.nl/buurten/dordrecht#sigProId96578b644a

Koloniaal erfgoed te voet - Cultuur of aards slijk

De dames Elly Touwen en Petra Groen, beiden historica, hebben een mooie wandeling van 9-14 km uitgezet welke langs vele koloniale erfgoederen gaat. De dames hebben uiteraard de wandeling eerst zelf gelopen.

Bezoek de website voor de route, kaarten en bovenal achtergrondinformatie. Zie https://koloniaalerfgoedtevoet.nl/dordrecht/ 

Veel plezier tijdens uw wandeling!