Alphen aan den Rijn - De 'onbekende' Indische buurt

Door Henk Jan Habermehl

Het begrip ‘Indische buurt’ is in Alphen aan den Rijn onbekend. Aan het begin van de vijftiger jaren was er in Alphen één gezin dat duidelijk Indisch was en zij woonden nog wel op een bovenhuis. Er was ook één Alphenaar die uit Indië was teruggekeerd met een Indische bruid.

In de dertiger jaren werd het gebied tussen de Van Velzenstraat en de Zuider-Nassaustraat bebouwd.  De Van Velzenstraat was in 1935 gerealiseerd. Hier werden middenstandswoningen gebouwd, veelal in blokjes van twee, drie en soms vier stuks. De Zuider-Nassaustraat bestond uit echte arbeidershuizen voor arbeiders van de scheepswerf van Boot of van Het Tegelhuis aan de Wilhelminalaan. In 1936 werden de namen vastgesteld voor vier straten in het tussenliggende gebied: Borneo, Celebes, Java en Sumatra, deze laatste straat werd pas na de oorlog gerealiseerd. Het waren opnieuw de betere middenstandswoningen, gebouwd door verschillende aannemers, in blokjes van enkele huizen, bewoond door beambten,  leraren en employés van Samsom.

Aan de westzijde van de Prins Bernhardlaan, de weg die lang geacht werd een grens te zijn van de groei van Alphen in westelijke richting, werden straatnamen gegeven die weinig samenhang vertonen: zeehelden, zeevaarders, drenkelingenredder en  koloniale bestuurders. Min of meer gekoppeld aan het begrip ‘Indische buurt’ kunnen we beschouwen: Jan Pieterszoon Coen (1954, 1957, 1959); Van Heutsz (1957), Van Riebeek (1957) en Stuyvesant (1957).   Deze buurt uit het begin van de zestiger jaren moest huisvesting bieden aan werkenden bij de vele bedrijven in de buurt, o.a.  de Baronie, Samsom, enz.  

Hoe is het nu in de Indische buurten?

Wilt u meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van deze Indische buurten en de nog niet beschreven West-Indische buurt? Blijf onze website in de gaten houden, want hierop zullen we aangeven wanneer het boek over alle Indische buurten gereed en verkrijgbaar is.

Meer tekst en foto's staan in het boek Onze Indische Buurten! Volg de informatie op onze website en op Facebookpagina Indische buurten.

Historische foto's (Historische Vereniging Alphen aan den Rijn)

Hedendaagse foto's