In Rotterdam zijn vijf nieuwe straten in Charlois vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven) stemde in met het advies van de straatnamen- en gedenktekenscommissie en de gebiedscommissie Charlois. In 2021 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in hun huis aan de Tulastraat. De andere benoemde straatnamen zijn Thicopad, Janey Tetarypad, Virginia Gaaipad en Bonipad. Voor het team Onze Indische buurten de nieuwste West-Indische buurt in Nederland. Precies een jaar geleden gaf op Keti koti burgemeester Halsema van Amsterdam ook ruim dertig namen gerelateerd aan slavernij en koloniale overheersing aan straten op het Centrumeiland in Amsterdam.

Rotterdammmer Simão Miguel stuurde in november 2019 een suggestie naar de straatnamen- en gedenktekencommissie voor het vernoemen van een straat naar Tula. Simão Miguel: “Ik ben blij dat deze straatnamen in zo’n korte tijd zijn benoemd! Er is niet altijd meteen een goede plek voor een nieuwe straatnaam. Het is goed dat het koloniale verleden zichtbaar is in Rotterdam. Niet alleen de kant van de overwinnaars maar ook de kant van de mensen die streden tegen die overheersers. Dat zijn echte helden die verzet leverden. Een inspiratiebron voor iedereen in de stad.”

U kunt de achtergrondinformatie over de vijf namen lezen in ons lexicon. Ga naar https://indischebuurten.nl/lexicon/west-indische-buurten en typ Tula, Thico, Janey Tetary, Virginia Gaai of Boni in.