Op het Centrumeiland in Amsterdam wordt volop gebouwd. Her en der op de opgespoten zandvlakte verrijzen huizenblokken. Soms alleenstaande, soms ook in een rijtje. Enkele straten beginnen al vorm te krijgen. Op de braakliggende terreinen staan hekwerken in een driehoek waar het straatnaambordje al aanhangt. 
Wanneer je de Strandeilandlaan inrijdt kom je na honderd meter links een informatiebord tegen met de plattegrond van de nog in ontwikkeling zijnde buurt. Ruim een jaar geleden tijdens de slavernijherdenking op 1 juli (ketikoti) heeft burgemeester Halsema de straatnamen bekend gemaakt. De straten zijn vernoemd naar strijders tegen kolonialisme en slavernij in Nederlands-Indie, IndonesiĆ«, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname. De personen en begrippen van de 27 straatnamen en 5 hofjes zijn stuk voor stuk nader uitgelegd.