Echt nieuws is het niet, want het Arumbaeplein is er al sinds 2015, maar bij het redigeren van het artikel Breda voor het boek Onze Indische buurten, kwamen we reeds in 2019 toegestuurde foto's van het Arumbaeplein tegen. Deze willen we graag met u delen. Kort iets over het ontstaan van dit plein. 

In de wijk Driesprong woont een grote Molukse gemeenschap. De wijk ontstond in 1951, toen Molukkers uit kampen in Zeeland, Vucht en Winterswijk er kwamen wonen. Lang werd er geen inmenging van anderen geduld, en nog steeds heeft een Moluks gezin voorrang als er een woning in de wijk vrijkomt. Maar de bewoners waaierden ook meer en meer over Breda uit. De voorzitter van de wijkraad, Eli Matitahatiwen, ziet het als zijn taak om het erfgoed in de wijk te bewaken en te behouden: ‘Van de eerste generatie Molukkers in Breda is bijna niemand meer over. Als derde en vierde generatie moeten we bewaken wat onze grootouders hier in Breda hebben weggezet.’ Om dit kracht bij te zetten hebben B en W op 18 augustus 2015 besloten het plein in het hart van de Driesprong, Arumbaeplein (spreek uit Arombaiplein) te noemen.. Deze naam is gegeven op verzoek van de wijkraad DeWan Maluku Breda (DWMB). Arumbae is Moluks voor grote prauw (zonder uitleggers). Binnen de Molukse cultuur is de arumbae een belangrijk vervoersmiddel: vroeger als transportmiddel om koopwaar en spullen van eiland naar eiland te vervoeren, tegenwoordig om een bezoek te brengen aan familie, vrienden en kennissen. Het Arumbaeplein heeft dus de symbolische betekenis van ontmoeten, verhuizen, reizen en een brug vormen tussen de verschillende Molukse eilanden. Zie ook https://indischebuurten.nl/buurten/breda