Tijdens de eindredactie van het artikel Heerenveen voor het boek Onze Indische buurten kwam het team erachter dat we de Antillenstraat niet gefotografeerd hadden. Direct onze contactvrouwe Mieke Nijland gebeld met de vraag of zij nog recente foto's had. Nee, was het antwoord, maar Mieke toog vanmorgen wel op de fiets de West-Indische buurt door om 7 mooie foto's van de Antillenstraat in Heerenveen te maken.
Op de website www.heerenveenmidden.nl/westindischebuurtfoto.htm 
troffen wij ook nog foto's van de sloop, nieuwbouw en opening van enkele andere straten aan. Wanneer wij binnenkort enkele van deze foto's ontvangen zullen wij die met u delen.
Op onze website https://indischebuurten.nl/buurten/heerenveen kunt u onze aanwinsten van Mieke zien.