Onder de knop 'Buurten' treft u gemeenten aan met een of meerdere Oost- of West-Indische buurten. Er zijn gemeenten waar slechts een of twee straten een Indische vernoeming hebben. Daarnaast zijn er vele gemeenten waar naast Indische vernoemingen in de vorm van straatnamen andere Indische sporen zijn. Denk hierbij aan landgoederen, huizen of villa's, parken, monumenten, tunnels, scholen enzovoorts met een Oost- of West-Indische vernoeming. 

Hieronder geven wij u een overzicht van de  gemeenten met losse Indische sporen.

U kunt een bijdrage leveren aan onze website door ons te attenderen op Indische sporen in uw gemeente. Maak een foto van het object (straatnaam, gebouw, monument, enz.) en stuur een e-mail naar info@indischebuurten.nl. Graag in uw e-mail aangeven waar de foto gemaakt is (straatnaam en plaats). Wanneer u de geschiedenis kent over het object vernemen wij dat graag!