ICOMOS Nederland organiseert op 10 juni a.s. de eerste online livecast ICOMOS Lezingen-avond via Zoom! Het thema deze avond is Indische buurten. Sprekers zijn Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Dick Rozing (Onze Indische buurten) en Michael Bremmers (Onze Indische buurten). 

De avond start om 19.30 en zal om 21.00 uur eindigen. Abrahamse gaat in op de stedenbouw rond 1900. Rozing neemt u mee op zijn ontdekkingstocht van de ontstaansgeschiedenis van de Indische buurten en Bremmers zal verhalen uit de casus Indische buurt Korrewegwijk-De Hoogte in Groningen.

Aanmelding voor de lezing is noodzakelijk en kan uitsluitend via lezingen@icomos.nl. Na aanmelding ontvangt u instructies over hoe deel te nemen aan deze online livecast via Zoom. Elke spreker zal circa 15 minuten zijn presentatie houden, waarna een moderator in de pauze van 15 minuten u de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.

ICOMOS-Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie).