Dr. K.J. Fatah-Black (1981) is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij krijgt de Heineken Young Scientists Award voor de Historische Wetenschap 2016 voor zijn onderzoek naar formele en informele trans-Atlantische handel van Nederland rond de Gouden Eeuw, in het bijzonder de slavenhandel.

Belangrijke thema’s in zijn werk zijn slavernij, smokkel en illegaliteit: zo werkte hij mee aan berekeningen van de winst die Nederlanders maakten met het vervoeren en verhandelen van Afrikaanse slaven, met hogere uitkomsten dan voorheen omdat hij verder keek dan alleen de officiële cijfers van de West-Indische Compagnie. Om die Compagnie heen bestond immers nog een uitgebreid netwerk van ‘informele handel’.

Fatah-Black geldt inmiddels als een expert op het gebied van het slavernijverleden.

(bron: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen)


'Dit prachtige project maakt zichtbaar wat velen voelen: de geschiedenis van het Nederlandse imperium leeft tot vandaag de dag voort. Dat ook de West-Indische buurten deel zijn van dit project maakt duidelijk hoe ver dit imperium zich destijds uitstrekte. Aan de namen van de straten zien we hoe divers dit wereldrijk was. Wat destijds begon als nostalgie naar koloniale grootsheid geeft nu aanleiding tot reflectie op het koloniale verleden.'

Karwan Fatah Black